Hovorí sa, že za každým úspešným mužom stojí úspešná žena. Rodinné firmy ako je DTM Natura sú toho dôkazom.

Tamara sa k firme formálne pripojila v roku 2020 keď bolo jasné, že budú financie potrebovať svoju kontrolu. Vďaka zvýšenému obratu firmy sa preto podala na cestu finančnej riaditeľky. Svoje skúsenosti získané prácou pre jednu z najrenomovanejších slovinských spoločností vniesla poriadok ako v oblasti financií tak aj v oblasti ľudských zdrojov. 

Rovnováha v cashflowe

Tamara sa stará o vyvážený pohyb financií bez rapídnych vychýlení a skokov. Jej úlohou je aj efektívne plánovanie investícií.

Čisté účty, dobrí prijatelia

Je zodpovedná za výplaty a všetky ostatné bonusy.

Kontrola času

Zostavovanie pracovnej doby, nemocenských, dovoleniek a ostatných náležitostí pre 30 mladých ľudí nie je jednoduché, ale aj tu si Tamara udržiava poriadok.

Majsterka Excelu

Neexistuje žiadna tabuľka ktorou by nedokázala zatočiť

Other team members