CFO, Vodja financ

CTO, Vodja IT projektov

CMO, vodja marketinga

CMO, Vodja marketinga