Operacija »Sistem spletne prodaje v tujini (EU)« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

• (Elektronska izmenjava med partnerji, kot navedeno v javnem razpisu)
• (Spletne strani za tuje trge, kot navedeno v javnem razpisu)
• (Spletne trgovine, kot navedeno v javnem razpisu)
• (Produktno-prodajni video, kot navedeno v javnem razpisu)
• (Krepitev kompetenc – usposabljanja, kot navedeno v javnem razpisu)

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.